Your Website Title
Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7, tháng 8 năm 2021 vào một kỳ chi trả
Để đảm bảo quyền lợi người hưởng; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 được đầy đủ, kịp thời, an toàn. Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang vừa có thông báo thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và tháng 8 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả tháng 7 năm 2021.

Đối với trường hợp chi trả qua tài khoản ATM, Bưu điện thực hiện chuyển tiền chi trả vào tài khoản của người hưởng vào ngày 05/07/2021. Đối với trường hợp chi trả bằng tiền mặt, Bưu điện tổ chức chi trả trong thời gian từ ngày 07/07/2021 đến 25/7/2021.
Về Phương thức chi trả, Bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm chi trả trên địa bàn và chi trả trực tiếp tại nhà cho người hưởng đảm bảo phù hợp với từng địa bàn tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (nếu có): Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan Bảo hiểm xã hội để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng tại bưu cục sau khi hết thời hạn cách ly hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Trong thời gian chi trả nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn….theo đúng quy định.

 

Nguồn thông báo số 1002/TB-BHXH
TTH