Tịnh Biên chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) cao điểm nắng nóng
Toàn huyện Tịnh Biên hiện có trên 6000 hecta rừng với hơn 5000ha rừng đồi núi và 865 ha rừng đồng bằng. Hiện nay, thời tiết bước vào thời kỳ khô hạn, cấp cháy được báo động ở cấp VI (cấp nguy hiểm), tuy nhiên những tháng đầu năm nay, nhờ xuất hiện các cơn mưa trái mùa, cây rừng đã đâm chồi nảy lộc. Vì vậy, phần nào làm giảm nguy cơ cháy, nhưng để chủ động trong công tác PCCC rừng, Ban chỉ huy PCCC rừng của huyện luôn bố trí lực lượng, phương tiện, cụng cụ PCCC.

Responsive image
 
Responsive image
 

Cụ thể, khu vực đồi núi, huyện bố trí hơn 1000 người và vùng đồng bằng là 52 người để xử lý khi có tình huống cháy xảy ra. Đồng thời, hợp đồng lực lượng tuần tra bảo vệ rừng với số lượng 38 người. Về phương tiện, dụng cụ PCCCR, đã bố trí tại 54 điểm, gồm các trạm, chốt bảo vệ rừng, các tổ hợp tác và nơi nhà dân thuộc khu vực trọng điểm dễ cháy. Riêng trong những tháng cao điểm nắng nóng, huyện bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo xứ lý tốt khi có tình huống cháy xảy ra theo phương án hiệp đồng giữa các lực lượng.

Responsive image
 

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn và ngành kiểm lâm, thời tiết nắng nóng cao điểm của năm sẽ kéo dài đến tháng 9 và tháng 10, do đó nguy cơ cháy rừng vẫn còn tìm ẩn rất cao, nên việc chủ động chuẩn bị và bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy là rất cần thiết để tránh bị động khi có tình huống cháy rừng xảy ra./.

Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)