Your Website Title
Họp đối ngoại biên giới giữa Công an các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và huyện Kirivong, Koh Anđth - tỉnh Tà Keo - Vương quốc Campuchia
Tại trụ sở Công an huyện Tịnh Biên vừa diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự - an ninh biên giới giữa Công an các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn - An Giang và Công an 02 huyện Kirivong, Koh Anđth - tỉnh Tà Keo - Vương quốc Campuchia.

Tại Hội nghị, Công an các huyện 02 nước Việt Nam - Campuchia đã thông báo cho nhau những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới, kiểm điểm, đánh giá kết quả hợp tác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đảm bảo chủ quyền tuyến biên giới giữa các huyện trong năm 2018.

Theo đó, tình hình đời sống nhân dân trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, nhân dân 02 bên chấp hành nghiêm túc quy chế biên giới; Việc qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa diễn ra thường xuyên, thuận lợi. Lực lượng Công an các huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thường niên. Trong đó, đáng chú ý là công tác nắm tình hình địa bàn, phân tích, dự báo tình hình các loại tội phạm, qua đó đã chủ động phòng ngừa hiện tượng xâm canh, di dân tự do, xuất cảnh trái phép đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Để công tác phối hợp giữa Công an các huyện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, các bên đã trao đổi, thống nhất các nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung quản lý công dân và tuyên truyền thực hiện tốt quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia; Thường xuyên duy trì công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn để giải quyết kịp thời những vụ việc nảy sinh; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác rà soát các đối tượng lợi dụng tuyến biên giới vận chuyển, buôn bán các chất ma túy, chất nổ, hàng hóa nhập lậu qua biên giới Việt Nam – Campuchia; Tiếp tục kiện toàn, củng cố lại các tổ giúp việc; Phối hợp bảo vệ tốt cột mốc, mốc dấu biên giới giữa 02 nước và đảm bảo tốt an ninh trật tự cho phía Việt Nam xây dựng đường tuần tra biên giới. Đồng thời, thống nhất việc luân phiên tổ chức họp định kỳ giữa Công an 04 huyện mỗi quý 01 lần.

Để tạo mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, họp tác cùng nhau phát triển, tại cuộc họp Công an các huyện đã trao quà lưu cho nhau, với quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương trong thời gian tới./.

 

 Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)