Your Website Title
Hiệu quả mô hình “Tiếng loa an ninh, trật tự”
Mô hình “Tiếng loa an ninh, trật tự” thời gian qua đã thực hiện thí điểm tại xã Văn Giáo được nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Responsive image

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương đến nhân dân trong xã. Năm 2016, Công an xã Văn Giáo ra mắt mô hình “Tiếng loa an ninh, trật tự”. Qua 5 năm thực hiện, mô hình đạt được kết quả khả quan, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương truyền tải đến người dân sâu, rộng hơn.

Về hình thức hoạt động, Công an xã Văn Giáo phân công Công an viên phụ trách địa bàn 04 ấp dùng loa di động đến các nơi tập trung đông người như các khu dân cư, các chợ, phum, sóc ở xa…để phát cho người dân nghe. Do có thể cơ động nhiều địa điểm, mô hình đã mang kiến thức đến với người dân tại những nơi mà hệ thống loa truyền thanh của xã chưa kéo tới được. Bên cạnh đó, mô hình còn giúp cho những người nội trợ, làm ruộng, rẫy nắm được những thông tin cần thiết khi họ đang lao động sản xuất.

Nội dung tuyên truyền được Công an xã phối hợp Đài truyền thanh xã soạn thảo những văn bản ngắn gọn, dễ hiểu và thu âm từ trước nên đảm bảo người dân tiếp thu đầy đủ những điều cần biết về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã; các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm; chương trình Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phòng cháy chửa cháy trong mùa nắng nóng… Ngoài ra, mô hình “Tiếng loa an ninh, trật tự” còn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền phòng tránh dịch bệnh trên người, vật nuôi…

Thực tế mô hình triển khai ở địa phương cho thấy không chỉ mang lại sự bình yên tại các khu dân cư, phum, sóc mà người dân còn nhận thức trong việc bảo quản, giữ gìn tài sản của mình và còn huy động được sức mạnh của nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

 

                                                                         Minh Ngọc (Văn Giáo)