Your Website Title
Xã Tân Lợi tổ chức sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Tân Lợi vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Ông Phan Văn Liền – Trưởng phòng Tư pháp, thành viên Hội đồng NVQS huyện đến dự.

Responsive image

Năm 2020, xã Tân Lợi được giao chỉ tiêu là 5 thanh niên, qua các bước xét duyệt chính trị, khám sơ tuyển, bình nghị, xã Tân Lợi có 40/296 thanh niên đủ điều kiện thi hành NVQS, tạm hoãn là 63 thanh niên, không có trường hợp trốn khám.
Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt yêu cầu chỉ tiêu trên giao cả về số lượng và chất lượng, ông Phan Văn Liền – Trưởng phòng tư pháp, thành viên hội đồng NVQS huyện nhấn mạnh: công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, để làm tốt công tác này cần tăng cường tuyên truyền động viên nhân dân và thanh niên thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, đối với xã Tân Lợi cần tuyên truyền cả tiếng kinh và tiếng Khmer, nghiêm túc phân tích, đánh giá những hạn chế, tồn tại, nhất là trong công tác khám sức khỏe, bình nghị xét duyệt thanh niên, thực hiện các bước, trình tự trong công tác tuyển chọn thanh niên, đảm bảo tính công khai, dân chủ. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng gia đình thanh niên chấp hành tốt việc tình nguyện tham gia NVQS. 

Huyền Linh (Tân Lợi)