Your Website Title
Ban Thường vụ Huyện Đoàn kiểm tra công tác Đoàn tại các xã, thị trấn Đoàn trên địa bàn huyện.
Nhằm đánh giá tình hình thực tế về công tác tổ chức, xây dựng và hoạt động Đoàn tại cơ sở. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên cũng như những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác Đoàn tại địa phương. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tịnh Biên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Đoàn cơ sở 03 chủ động tại các xã, thị trấn Đoàn trên địa bàn huyện.

Responsive image

Tại buổi kiểm tra, các xã, thị trấn Đoàn đã báo cáo, thông qua bảng điểm đánh giá kết quả thực hiện Đoàn cơ sở 03 chủ động năm 2019 và các văn bản liên quan. Ban Thường vụ Huyện Đoàn tiến hành kiểm tra việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Responsive image

Qua quá trình kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên của cơ sở Đoàn trong thời gian qua. Chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành Đoàn xã, thị trấn và sinh hoạt chi đoàn cũng được duy trì tốt. Công tác quản lý đoàn viên được quan tâm, sổ sách đoàn vụ được các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, Đoàn cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Cần đổi mới phương thức sinh hoạt chi đoàn phù hợp với thực tế từng đơn vị; chú trọng công tác chăm lo cho từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; nắm bắt kịp thời những chủ trương, định hướng để thực hiện các nội dung hoạt động Đoàn trong năm đạt kết quả cao; xây dựng và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại địa phương./.

Phan Hữu (Tịnh Biên)