Your Website Title
Huyện Tịnh Biên sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 4/2019
Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai các văn băn pháp luật mới tháng 4/2019.

Responsive image

 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đợt này gồm: Những điểm mới của Luật quy hoạch năm 2017 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019). Những quy định xử phạt dân cần biết trong lĩnh lực xây dựng theo Nghị định số 139 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018); Những quy định mới, bổ sung về đất đai theo Nghị định số 01 ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai gồm: Nghị định 43, Nghị định 44, Nghị định 47 đã bổ sung một số quy định về đất đai (có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2017); Bán đấu giá và sử lý tài sản thế chấp; Những nội dung cần chú ý của Luật thi hành án Dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014; Những điểm đáng chú ý của Bộ Luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017); Những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018; Từ ngày 01/5/2019 triển khai Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

Responsive image

Qua đó, nhằm giúp đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của huyện nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Luật mới ban hành. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền góp phần nâng cao sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật của nhân dân./.

Phan Hữu (Đài TT Tịnh Biên)