Your Website Title
Thông báo bắn kiểm tra và diễn tập có bắn đạn thật khu vực Trường bắn Chi Lăng
Trường bắn Chi Lăng thông báo về việc bắn đạn thật:

- Thời gian bắn trong ngày:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Buổi tối: từ 19 giờ đến 21 giờ.

Thời gian trên chưa tính thời gian tìm và hủy đạn lép, đạn không nổ.

- Thời gian bắn từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2018. Đơn vị sẽ không xếp lịch kiểm tra và diễn tập có bắn đạn thật và Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật (trừ trường hợp thủ trưởng cấp trên quyết định).

Nội dung: Bắn kiểm tra các loại súng có trong biên chế và bắn diễn tập chiến thuật các cấp.

Theo Kế hoạch của cấp trên thời gian từ 7.00 đến 11.00 và 13.30 đến 16.30 ngày 07/12/2018 và từ 7.00 đến 11.00 ngày 14/12/2018, tại Trường bắn Chi Lăng đơn vị bắn kỹ thuật và diễn tập bắn đạn thật có súng, pháo lớn cùng không quân của Quân khu và Bộ.

Địa điểm: Trường bắn Khu vực Chi Lăng (từ K0 đến K4).

Hàng ngày đơn vị tổ chức bắn hiệu lệnh bằng đạn hơi để thông báo bắn và kết thúc bắn.

Do phạm vi bắn rộng, độ tản mát của đường đạn bay cả mặt đất và trên không và mức độ sát thương của các loại đạn, pháo hỏa lực rất lớn nên không bảo đảm được an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trong Khu vực Trường bắn và Núi Cấm.

Trường bắn Chi Lăng thông báo đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn biết được nội dung, thời gian thực hành bắn đạn thật để phòng tránh. Tổ chức, cá nhân không chấp hành để xảy ra mất an toàn thì tổ chức, cá nhân đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nguồn Thông báo 218/TB-TrBCL

TTH