Your Website Title
Công an thị trấn Nhà Bàng tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Bảo vệ dân phố năm 2020
Công an thị trấn Nhà Bàng vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 38 thành viên thuộc lực lượng Bảo vệ dân phố thị trấn.

Responsive image

Tại đây, các học viên được nghiên cứu những nội dung trọng tâm như: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc, chế độ, chính sách đối với lực lượng Bảo vệ dân phố quy định tại Nghị định 38/CP của Chính phủ; Công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chỉ thị số 08 của Bộ công an về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; một số quy trình xử lý vụ việc đơn giản về an ninh, trật tự; đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn dân cư; những nội dung trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội của lực lượng Bảo vệ dân phố;...
Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức pháp luật cho lực lượng Bảo vệ dân phố đảm bảo thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Ngọc Thư (Nhà Bàng)