Your Website Title
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây
Ngày 14/4 đến ngày 16/4/2018 diễn ra Tết Chôl Chnăm Thmây (còn được gọi là “Tết năm mới” hay “Lễ chịu tuổi”), đây là dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer Nam bộ được tổ chức hàng năm. Trong 03 ngày này tại các Chùa và các phum sóc Khmer diễn ra nhiều hoạt động lễ hội náo nhiệt.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác nắm tình hình, nhất là tình hình người Khmer kiều về nước và người Khmer ở Việt Nam sang Campuchia ăn Tết. Trong đó, chú ý các đối tượng có quan hệ hoạt động phức tạp lợi dụng hoạt động chống phá, để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác với các hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc Khmer không để bọn phản động và các phần tử xấu xúi giục, kích động hoặc câu móc chống phá ta. Tăng cường công tác tuần tra đảm ANTT trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào những ngày cao điểm.

Đối với các xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer và có các Chùa Khmer trên địa bàn cần chủ động quan hệ với Sãi cả và Ban quản tự của Chùa có Kế hoạch đảm bảo ANTT trong những đêm diễn ra các hoạt động lễ hội; chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Các đơn vị có cán bộ là người dân tộc thiểu số Khmer cần quan tâm tạo điều kiện để cán bộ được nghỉ ngơi, vui Tết truyền thống an toàn lành mạnh; tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và các vị chức sắc, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trong dịp Tết.

Nguồn Công văn 1237/UBND-NC

TTH