Your Website Title
Kỳ họp HĐND huyện Tịnh Biên lần thứ XII, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp
Qua 02 ngày 12-13/12/2019 , kỳ họp HĐND huyện Tịnh Biên kỳ họp lần thứ XII, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.

Kỳ họp đã đánh giá sát thực những kết quả đạt được trong năm 2019 và đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. Đặc biệt là việc trả lời chất vấn và giải trình thỏa đáng của các ngành đối với những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Responsive image

Theo đó, trong năm 2019, kinh tế- xã hội của huyện Tịnh Biên tiếp tục phát triển ổn định. Trong số 18 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, huyện đã thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu, 02 chỉ tiêu chưa đạt đó là dân số và BHYT. Điểm nổi bật của huyện trong năm 2019 là  tích cực chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV; phát triển hạ tầng giao thông; chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém chất lượng sang liên kết doanh nghiệp bao tiêu trồng đậu phộng; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,46%, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định; giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc ở địa phương.

Responsive image

Kỳ họp đã thống nhất thông qua 07 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản cuối năm 2019 nguồn ngân sách huyện; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch  vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng năm 2020; Nghị quyết về việc sử dụng nguồn ngân sách ủy thác Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020…

Thu Nga- Nguyễn Hảo ( Tịnh Biên)