Your Website Title
Sở Công thương tập huấn phố biến pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện Tịnh Biên
Sở Công thương An Giang phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tịnh Biên tổ chức tập huấn phố biến pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức biến tướng cho 50 cán bộ, công chức, viên chức các Phòng, ban ngành huyện, cán bộ công thương 14 xã thị trấn.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Phương Linh – Chuyên viên Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương; Thiếu tá Mai Trúc Phương – Cán bộ Phòng Kinh tế - Công an tỉnh An Giang đã thông tin nhanh về tình hình kết quả đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua;  hoạt động của một số tổ chức lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để thu hút tài chính trong nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua một số nội dung cơ bản của Nghị định số 40 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đồng thời, hướng dẫn cho các học viên phân biệt bán  hàng đa cấp và đa cấp biến tướng và phát động phong trào tố giác tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật trong bán hàng đa cấp.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện nhận biết về bán hàng đa cấp và các hình thức biến tướng của nó; để nâng cao nhận thức của người tham gia sẽ giúp hạn chế những hệ lụy không mong muốn từ bán hàng đa cấp bất chính, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)