Your Website Title
Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
Ngày 03/8/2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Bá Phước, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tịnh Biên (gọi tắt là Ban Đại diện) chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự Hội nghị còn có ông Tô Văn Hoảnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các thành viên Ban Đại diện và Tổ hỗ trợ phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban đại diện đã triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng, chính sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Cụ thể, đã huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đạt 11.727 triệu đồng, huy động của tổ chức, cá nhân đạt 13.503 triệu đồng. Đã phân bổ nguồn vốn cho vay kịp thời 1.660 hộ, với số tiền 39.689 triệu đồng; trong đó, hộ nghèo 6.520 triệu đồng, hộ cận nghèo 5.490 triệu đồng, hộ thoát nghèo 4.085 triệu đồng, học sinh sinh viên 2.020 triệu đồng, nước sạch 5.633 triệu động, giải quyết việc làm 2.062 triệu đồng, sản xuất kinh doanh 7.204 triệu đồng, thương nhân 100 triệu đồng, hộ nghèo dân tộc miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg là 4.526 triệu đồng, Quyết định 33/2015/QĐ-TTg là 2.075 triệu đồng.

Sau khi hộ vay tiếp cận được nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát huy được hiệu quả kinh tế gia đình, ổn định đời sống, góp phần trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Tuy nhiên, các chương trình cho vay chỉ định có tiềm ẩn nợ quá hạn tăng cao thời gian tới, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh còn cao chiếm tỷ lệ 8,7%, cao so với bình quân chung của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Bá Phước, Trưởng ban đại diện huyện đề nghị các thành viên Ban đại diện huyện cùng UBND các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt việc hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách kịp thời vay vốn, xét chọn đúng đối tượng, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, để người dân có ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn vay  hiệu quả… để đạt kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

TTH