Your Website Title
9 tháng đầu năm Tịnh Biên thực hiện đạt 11/18 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện
Trong năm 2020 huyện Tịnh Biên đề ra 18 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Tính đến tháng 9 năm nay, huyện đã thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện, gồm các chỉ tiêu như:…

Quy mô dân số; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh bỏ học; số lao động được tạo việc làm; số giường bệnh/ mười ngàn dân; số bác sĩ/ mười ngàn dân; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và công tác tuyển quân.

Responsive image

Trong đó, có 3 chỉ tiêu huyện thực hiện đạt từ 70% đến 96% là tổng mức bán lẻ hàng hóa; Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 ha đất canh tác. Thu ngân sách trên địa bàn được 73,6 tỷ đồng. Còn lại 4 chỉ tiêu đến cuối năm mới đánh giá gồm Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; Tỷ lệ che phủ rừng.
Từ nay đến cuối năm, ngoài việc phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại, huyện sẽ tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, vận động xã hội hóa một số tuyến đường làm vỉa hè, chăm sóc 12.635 cây xanh đô thị mới trồng tại các xã, thị trấn và đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép xây dựng; kiểm tra xử lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng nhất các tuyến đường mới được đầu tư nâng cấp như ĐT 955A, ĐT 948…; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên phù hợp thực tế ở địa phương. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, trong đó tập trung dự án Nâng cấp đường tỉnh 948, phù điêu đua bò ngã ba Nhà Bàng; các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)