Your Website Title
An Cư diễn tập xử trí tình huống Khiếu kiện đông người, gây rối tình hình an ninh trật tự, giữ người trái pháp luật
Tại xã An Cư, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Tịnh Biên vừa tổ chức diễn tập xử trí tình huống “ Khiếu kiện đông người, gây rối, gây rối tình hình an ninh trật tự, giữ người trái pháp luật”.

          Tình huống giả định đưa ra là một số phần tử phản động cấu kết với một số đối tượng chính trị, kích động quần chúng nhân dân nhẹ dạ, xúi giục những hộ khiếu kiện tranh chấp và những thanh, thiếu niên có mâu thuẫn, bức xúc và lôi kéo một số đối tượng khác đến trụ sở UBND xã gây rối gây rối tình hình an ninh trật tự, có hành vi dùng hung khí, gậy, hành hung, giữ người trái pháp luật, buộc ta giải quyết các yêu sách trái pháp luật của chúng. Nội dung cuộc diễn tập bao gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: chuyển lực lượng quân sự, công an vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị xử trí tình huống; Giai đoạn 3: thực binh, xử trí tình huống, lực lượng Công an, Quân sự, các ngành, đoàn thể xã thực hành  nhiệm vụ chống gây rối, giải tán đám đông, giữ vững an ninh trật tự địa phương.

          Thông qua cuộc diễn tập, nhằm nâng cao năng lực điều hành của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ; giúp các lực lượng có điều kiện tiếp cận tình huống trong giải quyết các vụ việc tụ tập đông người, khiếu kiện trái pháp luật, gây rối ANTT … Từ đó, rút kinh nghiệm trong triển khai chỉ đạo và sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong xử lý tình huống, nêu cao tính kỷ luật, kỹ năng nghiệp vụ, tư thế sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.      /.                                                                                                                                                                                                                       Nguyễn Hảo ( Đài TT Tịnh Biên)