Your Website Title
Tịnh Biên sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
Ngày 27/6, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Tịnh Biên tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự, có ông Đỗ Đức Trung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Responsive image

Trong 6 tháng qua, Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên đã chủ động triển khai Chương trình công tác Tư pháp từ huyện đến cơ sở, thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được gần 100 cuộc, có trên 6.000 lượt người dự nghe. Nội dung tuyên truyền chủ yếu các văn bản quy phạm pháp luật mới, Luật phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, Luật phòng chống ma túy, mại dâm, Luật đất đai, khiếu nại, tố cáo.v.v..; công tác hành chính tư pháp được công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn và Phòng Tư pháp thực hiện việc đăng ký, giải quyết cho công dân kịp thời, đúng trình tự, thủ tục; duy trì việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở cơ sở, cơ quan, đơn vị hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 52 tủ sách, mỗi tủ sách có khoảng 100 cuốn sách pháp luật và có gần 500 lượt người mượn đọc.

Bên cạnh đó, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù được chú trọng thực hiện thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật, cung cấp tài liệu bằng tiếng dân tộc Khmer. Nhìn chung, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đã mang lại hiệu quả cao, nâng cao ý thức, hiểu biết về pháp luật của người dân, hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những ưu điểm, hạn chế trong công tác tuyên truyền, PBGDPL thời gian qua, đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyệnTịnh Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, theo dõi việc thi hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ; mở lớp tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở; triển khai, thực hiện Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL giai đoạn 2017 - 20121”./.

 

Thu Nga – Thanh Thiện (Tịnh Biên)