Your Website Title
Hội nghị cán bộ, viên chức Đài Truyền thanh năm 2018
Ngày 28/12/2017, Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018.

Hội nghị lần này, nhằm đánh giá kết quả thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018 trong cán bộ, viên chức. Theo đó, năm 2017, Đài Truyền thanh huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Đã đưa lên sóng phát 365 chương trình, với trên 2.000 tin, trên 700 bài và câu chuyện truyền thanh, phản ánh đầy đủ các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh.v.v…. Bên cạnh đó, còn quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên thức thông qua việc hỗ trợ kịp thời những lúc ốm đau, hoạn nạn…

 

Cùng với đó, phong trào thi đua trong đơn vị có sự chuyển biến tích cực. Từng cán bộ, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có sự cải tiến trong phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Qua đánh giá phân loại cuối năm, 100% cán bộ, viên chức “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 28,57% hoàn thành xuất sắc.

Năm 2018, Đài Truyền thanh huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức; nâng cao chất lượng chương trình phát thanh; cải tiến các chuyên mục để đáp ứng yêu cầu bạn nghe đài; xây dựng cán bộ, viên chức “ Trung thành- tận tuỵ- sáng tạo- gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đồng thời, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá và phấn đấu đạt danh hiệu cơ quan an ninh- an toàn trật tự năm 2018.

Tại hội nghị, Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch CĐCS Đài Truyền thanh huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2018, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đã đề ra./.

Tin Thu Nga, Ảnh Nguyễn Hảo