Your Website Title
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tịnh Biên
Ngày 06/4/2021, UBND huyện Tịnh Biên vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện (Đính kèm Quyết định số 1573/QĐ-UBND, ngày 06/04/2021).

Responsive image

Theo đó, ông Lâm Văn Bá, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, Trưởng ban chỉ đạo, Giám đốc BHXH huyện làm Phó Trưởng ban thường trực, lãnh đạo Phòng Y tế,  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban. Các thành viên BCĐ là lãnh đạo các Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng tư pháp; Phòng Nội vụ; Phòng Dân tộc; Phòng Văn hóa và Thông tin; Thanh tra, Công an, Đài Truyền thanh; Chi Cục thuế KV Tịnh Biên – Tri Tôn, Bưu điện huyện Tịnh Biên; Văn phòng HĐND và UBND; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM huyện; Liên đoàn lao động huyện, Hội LHPN huyện; Hội Nông dân huyện và lãnh đạo một số hội làm thành viên. 
BCĐ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND huyện xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng cấp; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tới người dân về các lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT để người dân biết, tích cực tham gia. Cùng với đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT, các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động; triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống tiêu cực khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT, xử lý các vấn đề liên quan về quyền lợi và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Hykhang