Your Website Title
Khai giảng lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2019
Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tịnh Biên vừa tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2019 cho 115 học viên là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở ngành huyện; Bí thư, Phó Bí thư xã, thị trấn Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn – Chi hội trưởng thanh niên khóm, ấp, trường học trên địa bàn huyện.

Responsive image

Qua lớp tập huấn giúp học viên trang bị các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số kỹ năng quản trò, sinh hoạt tập thể làm nền tảng cho các đồng chí cán bộ Đoàn vận dụng vào quá trình công tác Đoàn – Hội tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, trang bị, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở về lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh niên trong tình hình mới. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ Đoàn - Hội trong công tác vận động, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội thông qua nhiều mô hình sinh hoạt thiết thực và hiệu quả./.

 

Huyện Đoàn Tịnh Biên