Your Website Title
Đài Truyền thanh Tịnh Biên họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-06) và 45 năm thành lập Đài truyền thanh Tịnh Biên (1975 – 2020)
Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-06) và 45 năm thành lập Đài Truyền thanh Tịnh Biên (1975 – 2020). Đồng chí Bùi ThiệnTâm- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đến dự.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Cao Quang Minh – Trưởng Đài Truyền thanh huyện đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trải qua công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ nhà báo Việt Nam nói chung và huyện Tịnh Biên nói riêng luôn xác định nhiệm vụ tiên phong của báo chí là phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, là mặt trận tuyên truyền, kêu gọi mọi người vì độc lập tự do của dân tộc, xây dựng con người mới, đời sống mới, xã hội mới. 
Đồng thời, nhìn lại chặng đường phát triển của Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên qua 45 xây dựng, phát triển và đổi mới (1975 – 2020), tập thể cán bộ, công chức, viên chức đài huyện ra sức thi đua lao động, tăng cường cung cấp các thông tin tuyên truyền đến nhân dân, có nhiều tin, bài phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện các chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội, về công tác dân tộc, tôn giáo, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị v.v.

Responsive image

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, hệ thống Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên từng bước phát triển về tổ chức, chất lượng hoạt động được nâng lên, thường xuyên tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Dịp này, Đài Truyền thanh huyện đã trao tặng phần quà nhỏ tri ân các đồng chí là lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên qua các thời kỳ, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác truyền thanh, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng quê hương Tịnh Biên giàu đẹp văn minh.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)