Your Website Title
Bộ Thông tin và Truyền Thông phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh cho người dân biên giới An Giang
Sáng ngày 22/10, tại Khu du lịch Cáp treo Núi Cấm, thuộc xã An hảo - huyện Tịnh Biên, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh cho người dân khu vực biên giới.

Đồng chí Phạm Minh Tiến, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, chủ trì hội nghị; đến dự còn có Đại tá Nguyễn Huy Quân, Trưởng phòng giáo dục quốc phòng, Cục Dân quân tự vệ, Cơ quan Thường trực công tác giáo dục QP và AN Trung ương; ông Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Responsive image

Trong thời gian một ngày, các đại biệu được nghe Thiếu tướng PSG.TS Phí Đức Tuấn - Nguyên Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân và Đại tá, Tiến sĩ Lê Ngọc Cường - Giảng viên cao cấp, Đại học quốc gia Hà Nội truyền đạt nội dung các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xử trí tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; một số kinh nghiệm trong xử lý biểu tình, bạo loạn thời gian qua; biên giới quốc gia và chủ quyền biên giới quốc gia; Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn các tỉnh biên giới…
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tiến, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh: Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta. Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước đã được triển khai thực hiện toàn diện, ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Responsive image

Để công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và độ vững chắc; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiểu sâu sắc, đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới của đất nước. đồng chí mong rằng sau hội nghị này các đồng chí mình cần tập trung tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ nội dung làm cơ sở để tuyên truyền đúng đắn kịp thời những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước. Cũng như góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và độ vững chắc; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiểu sâu sắc, đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới của đất nước, trên cơ sở đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)