Your Website Title
Tịnh Biên: Hội nghị báo cáo viên và tuyên truyền viên đợt 01 năm 2019
Nhằm giúp cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được đảm bảo tính chính xác, khoa học, kịp thời, tôn trọng kỷ luật phát ngôn. Ngày 15/3/2019, Ban thường vụ (BTV) Huyện đoàn Tịnh Biên tổ chức hội nghị báo cáo viên và tuyên truyền viên đợt 01 năm 2019 cho 80 đoàn viên thanh niên là lực lượng Báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, thị trấn Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, chi Đoàn cơ sở ngành huyện và các Đoàn trường THPT trong toàn huyện.

Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên được nghe đồng chí Trương Hữu Tiền – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện triển khai nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác thanh niên và các vấn đề, sự kiện xã hội nổi bật; đấu tranh, phản biện trước những thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cập nhật thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng, để triển khai, hướng dẫn về các nội dung cần tuyên truyền đã được nêu tại Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

 

Phan Hữu (Tịnh Biên)