Your Website Title
Ấp văn hóa Vĩnh Đông đón nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa 03 năm liền (2016-2018)
Ấp văn hóa Vĩnh Đông xã Vĩnh Trung vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đạt chuẩn ấp văn hóa 03 năm liền (2016 - 2018). Đến dự, có ông Trần Thanh Tùng – Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tịnh Biên.

Responsive image

Ấp Vĩnh Đông là ấp đặc biệt khó khăn của xã Vĩnh Trung, toàn ấp có 336 hộ, với 1.767 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban vận động ấp Vĩnh Đông đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào mang lại những kết quả quan trọng, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; giữ gìn cảnh quang môi trường sach - đẹp; nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo… Kết quả trong 03 năm đã giảm 58 hộ nghèo, đạt 100% chỉ tiêu; giảm hộ cận nghèo 17 hộ, đạt 68%. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán, dịch vụ của nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ người dân có việc làm ổn định 751 người, thu nhập bình quân đầu người 18 triệu đồng/người/năm; toàn ấp có 328 hộ sử dụng điện, chiếm 97,61%, hộ có phương tiện đi lại, nghe nhìn chiếm 98%; 93,75% hộ có nhà ở kiên cố, cơ bản không còn nhà siêu vẹo. Toàn xã hiện có 326 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 97,02%, trong đó, có 235/326 hộ được công nhân văn hóa 03 năm liền.

Responsive image

Phát biểu tại lễ công nhận, ông Trần Thanh Tùng –  Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện biểu dương những kết quả đạt được của ban ấp Vĩnh Đông, đề nghị ban ấp tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới, thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương hiếu học tiêu biểu; các hoạt động nhân đạo từ thiện. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, phấn đấu giữ vững và phát huy danh hiệu đã đạt được./.

 

Bích Hồng (Vĩnh Trung)