Your Website Title
Họp tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên (đơn vị An Cư và An Nông)
Ngày 16/6/2020, tại xã An Nông, tổ đại biểu HĐND huyện Tịnh Biên, đơn vị số 06 thuộc hai xã An Nông và An Cư tiến hành họp tổ, để thảo luận các văn bản chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện khóa XI.

Responsive image

Tại buổi họp, các đại biểu đã lần lượt xem xét, đánh giá các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên chuyên ngữ bậc Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2025; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước huyện năm 2018. Đồng thời, thông qua tờ trình về việc phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2019 chuyển sang năm 2020; Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết giao thẩm quyền quyết định chủ đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do huyện quản lý. Cũng như tờ trình về việc xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đọan 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.
Qua đó, các đại biểu đóng góp ý kiến và đề xuất các ngành chuyên môn huyện cần có giải pháp về việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đặc biệt khu vực trạm bơm 3/2; sớm nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 949 vì hiện nay đã xuống cấp gây khó khăn cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa..; Khu công nghiệp An Nông đã có 03 doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhưng đến nay chưa xúc tiến đẩu tư, vì vậy đề nghị các doanh nghiệp sớm xúc tiến đẩu tư để người dân trên địa bàn có thêm thu nhập,…../.

Hữu Ngọc (An Nông)