Your Website Title
Phát triển sản phẩm ngành nghề ở huyện Tịnh Biên
Trong quý I năm 2021, huyện Tịnh Biên chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu kép trong điều kiện bình thường mới, vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả tốt, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Responsive image

Ảnh: Bình trà hình con rồng và bình trà Phúc Lộc Thọ bằng cây thốt nốt

Trong đó các ngành chức năng của huyện luôn nổ lực cố gắng đẩy mạnh phát triển ngành nghề, tạo thêm nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách đến tham quan trên địa bàn huyện, cụ thể đã tranh thủ sự hỗ trợ từ Chương trình Khuyến công của tỉnh để đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong quy trình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây thốt nốt cho cơ sở Tường Vy ở xã An Phú tạo ra nhiều sản phẩm mới từ cây thốt nốt như bình trà, các dụng cụ gia dụng… mặt khác huyện đã tiến hành bình chọn, đánh giá 02 sản phẩm đạt chuẩn OCOP gồm cà na muối của cơ sở Hòa Kiều đạt chuẩn OCOP 3 sao và sản phẩm nước khoáng SM của Cty Cổ phần nước khoáng SM đạt chuẩn 4 sao, nâng lũy kế toàn huyện có 09 sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong đó 6 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao.

Vương Long Hùng