Your Website Title
Chi Lăng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 21/12/2020, Đảng bộ thị trấn Chi Lăng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ (trừ 05 trường học). Về dự Hội nghị có đồng chí Trương Hữu Tiền – Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chi Trần Thị Biên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn chủ trì hội nghị.

Responsive image

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Hữu Tiền – Ủy viên thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt những nội dung cốt lỗi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó, trọng tâm là các nhóm vấn đề về công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết...
Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sau buổi học tập, quán triệt, đồng chí Trần Thị Biên – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn yêu cầu các Đảng viên tiếp tục triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang sâu rộng đến quần chúng nhân dân và viết bài thu hoạch theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

Bích Hồng (Chi Lăng)