Your Website Title
Tịnh Biên tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2018
Vừa qua, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tịnh Biên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2018, cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công chức Tư pháp, hòa giải viên của thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên và xã An Nông, An Phú, Thới Sơn, Nhơn Hưng, An Cư.

Tại đây, các học viên được tìm hiểu một số vấn đề chung về hòa giải ở cơ sở, tìm hiểu về vai trò, ý nghĩa của hòa giải ở cơ sở; những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản hướng thi hành; các bước tiến hành hòa giải; kỹ năng hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn những biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở.  

Lớp tập huấn, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn huyện. Công tác hòa giải ở cơ sở có vị trí rất quan trọng, giải quyết các mâu thuẫn và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn đoàn kết, củng cố và phát huy những tình cảm, đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gắn kết tình cảm giữa gia đình và cộng đồng dân cư./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)