Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức trực tuyến thông tin pháp luật tháng 10/2018
Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tịnh Biên vừa tổ chức thông tin pháp luật tháng 10/2018 với hình thức trực tuyến cho các ban, ngành, đoàn thể cùng 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Tại đây, các đại biểu, các tuyên truyền viên cơ sở được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông tin những nội dung cơ bản trong Quyết định 09 của UBND tỉnh An Giang về lĩnh vực tranh chấp đất đai và hướng dẫn một số nghiệp vụ về hòa giải tranh chấp đất đai. Đồng thời, đồng chí Phan Văn Liền - Trưởng Phòng Tư pháp huyện giới thiệu một số nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018 như: Bổ sung quy định "Thụ lý tố cáo"; Giảm thời hạn giải quyết tố cáo (không quá 30 ngày); Bổ sung nội dung "Người tố cáo có quyền rút tố cáo"; bổ sung quy định về giải quyết tố cáo nặc danh v.v…

          Ngày Pháp luật năm 2018 với chủ đề: "Nâng cao công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh", các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện Tịnh Biên được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật./.

                                                                                Nguyễn Hảo (Đài TT Tịnh Biên