Your Website Title
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019
Thực hiện Công văn số 52/LĐLĐ của Liên đoàn lao động huyện Tịnh Biên về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị người Lao Động năm 2019. Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Tịnh Biên vừa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Đào, Bí thư Chi Bộ - Giám đốc BHXH huyện Tịnh Biên; đồng chí Cao Quang Vinh, Phó Bí thư Chi Bộ - Phó Giám đốc BHXH huyện Tịnh Biên;đồng chí Bùi Hồng Tràng – Phó Giám Đốc BHXH Tịnh Biên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; và toàn thể cán bộ viên chức trong cơ quan.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập thể CBVC BHXH Tịnh Biên

Hội nghị thông qua các báo cáo dự thảo như sau: Báo cáo tổng kết hoạt động CBVC năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, báo cáo Công khai tài chính Công đoàn năm 2018, báo cáo Ban thanh tra nhân dân năm 2018.

Trong năm 2018 vừa qua, toàn thể CBCCVC trong đơn vị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra từ công tác thu ( đạt 100,17%), phát triển đối tượng ( BHXH đạt 100,65%, BHYT 101,42%), nợ đọng ( 1,15% thấp hơn chỉ tiêu tỉnh giao).. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, thủ trưởng đơn vị và CBCCVC đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cùng xây dựng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt “cơ quan văn hoá” và “an ninh trật tự”. Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; chi đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.

            Tại hội nghị CBCCVC đã thông qua nội dung ký giao ước thi đua giữa Giám đốc với Chủ tịch Công đoàn cơ sở, BHXH huyện Tịnh Biên phấn đấu khắc phục những khó khăn còn hạn chế trong năm 2018, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phong trào thi đua sắp tới của năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký giao ước thi đua giữa Giám Đốc với chủ tịch Công Đoàn cơ sở

Tại hội nghị, Ban Giám Đốc BHXH huyện Tịnh Biên trao quyết định khen thưởng cho 02 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 05 cá nhân đạt giấy khen của Giám Đốc BHXH tỉnh An Giang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Trao quyết định công nhận chiến sĩ Thi Đua năm 2018

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giám Đốc BHXH huyện Tịnh Biên đánh giá cao sự cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của CBVC trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn những mặt hạn chế cần khắc phục. Trong thời gian sắp tới, BHXH huyện Tịnh Biên hưởng ứng phong trào thi đua của BHXH tỉnh An Giang với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính , sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”.

                                                                                                                                                                Vân Phương