Your Website Title
Ấp Phú Cường xã biên giới An Nông đạt chuẩn văn hóa 03 năm liền
Ông Trần Thanh Tùng - Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tịnh Biên vừa dẫn đầu đoàn kiểm tra của huyện đến kiểm tra Ban vận động ấp Phú Cường, xã An Nông về thực hiện các tiêu chí phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2018 và tiêu chuẩn ấp sức khỏe năm 2018.

Description: C:\Users\DUNG_PHIM\Downloads\IMG20181102151823.jpg

Từ năm 2016 đến năm 2018, từ các chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư nguồn vốn giúp cho người dân mạnh dạng áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo công ăn việc làm, nên đời sống người dân được nâng lên, góp phần ổn định cuộc sống và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Đến nay, toàn ấp có trên 96% số hộ có nhà ở kiên cố, 65% dân số tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gần 91% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa và trên 54% được công nhận gia đình văn hóa tiên tiến từ 03 năm trở lên. Bên cạnh đó, còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh, quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh,đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn đi khảo sát và kiểm tra thực tế về việc thực hiện 05 tiêu chuẩn xây dựng đời sống, kinh tế ổn định và từng bước phát triển văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Việc chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiêu chuẩn có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau trong cộng đồng.

Qua đó, ông Trần Thanh Tùng -  Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện yêu cầu Ban vận động ấp Phú Cường tiến hành cập nhật, rà soát  số liệu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, hồ sơ chứng minh đầy đủ theo quy định và gửi về Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện xem xét, đề nghị ra Quyết định công nhận ấp Phú Cường đạt chuẩn ấp văn hóa 03 năm liền, giai đoạn 2016 - 2018 và đạt chuẩn ấp sức khỏe năm 2018./.

 

Hữu Ngọc (An Nông)