Your Website Title
1000 người sẽ tham gia Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân
Lễ phát động Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân huyện Tịnh Biên năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 26/3/2019 tại Quảng trường huyện với cự ly chạy là 01 km. Lực lượng tham gia gồm: mời lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban ngành trong huyện, quần chúng nhân dân, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các mạnh thường quân, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự đóng trên địa bàn huyện.

Description: <a data-cke-saved-href=

                       Ảnh minh họa-internet

Ngày chạy OLYMPIC được là một hoạt động truyền thống hàng năm, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất cho mọi người. Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn quốc góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đồng thời, hoạt động này cũng nhằm tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân trong huyện nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa quê hương, đất nước.

Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân năm 2019 là một trong những hoạt động được tổ chức để chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2019) và kỷ nhiệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019).

TTH