Your Website Title
Tịnh Biên tham dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung Ương tháng 1 năm 2021
Sáng ngày 3/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 1 năm 2021. Hội nghị theo hình thức trực tuyến đến 2.260 điểm cầu trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Tịnh Biên có đồng chí Bùi Thiện Tâm- phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.

Responsive image

Các đại biểu tham dự được đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề: “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2020; Dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ hoạt động đối ngoại năm 2021”. 
Theo đó, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển", Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung Đại hội đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm: 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyến. Nghị quyết Đại hội  XIII của Đảng, nêu 3 đột phá chiến lược được xác định là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy- phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân các nội dung về: Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác đối ngoại của đất nước trong năm 2020; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021,…

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)