Your Website Title
Xã An Nông đạt chuẩn cơ quan văn hóa năm 2018
Bà Lý Thúy Vân - Chủ tịch Liên Đoàn Lao động huyện Tịnh Biên làm trưởng đoàn công tác vừa có buổi kiểm tra và thẩm định xã An Nông thực hiện các tiêu chuẩn cơ quan văn hóa năm 2018.

Description: C:\Users\DUNG_PHIM\Downloads\IMG20181109081326.jpg

Tại đây, đoàn tiến hành xem xét và đánh giá kết quả công tác hồ sơ lưu trữ, xây dựng kế hoạch, cập nhật số liệu của Ban Xây dựng đời sống văn hóa Văn phòng UBND xã, về thực hiện 03 tiêu chuẩn và 11 chí tiêu trong việc xây dựng cơ quan văn hóa, bao gồm: Tiêu chí về hoàn thành tốt nhiệm vụ; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở và tiêu chí cán bộ, công chức gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra thực tế cơ quan trong thực hiện các tiêu chí nội quy, quy chế làm việc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Đoàn kết nội bộ, giúp nhau cùng tiến bộ; Kiểm tra trang thiết bị chủ động phòng cháy chữa cháy; Triển khai thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; Không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm…

Qua đó. Đoàn yêu cầu địa phương cần hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ, báo cáo và cập nhật số liệu đầy đủ, để Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện ra Quyết định công nhận xã An Nông đạt chuẩn cơ quan văn hóa năm 2018./.

Hữu Ngọc (An Nông)