Huyện Ủy Tịnh Biên triển khai Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư.
Ngày 06-6-2017, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể , Công an, Quân sự huyện và Bí thư Đảng ủy 14 xã, thị trấn. Đến dự, có ông Trần Bửu Thọ- Trưởng Phòng theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo - Ban Nội Chính Tỉnh ủy; đồng chí Trình Lam Sinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Mô tả: C: \ Documents and Settings \ Admin \ My Documents \ Downloads \ DSC08248.JPG

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; một số chuyên đề tổng quan về nội chính và công tác nội chính, tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, thông qua Quyết định thành lập tổ Nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện; quy định sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách Tư pháp cấp huyện.

Mô tả: C: \ Documents and Settings \ Admin \ My Documents \ Downloads \ DSC08245.JPG

Qua đó, giúp cho các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, vai trò của cấp ủy trong việc lãnh, chỉ đạo công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và công tác bảo vệ Đảng theo quy định; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Từ đó, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

                                                                                    Thu Nga - Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)