Your Website Title
Tịnh Biên ban hành Kế hoạch sản xuất lúa, nếp vụ Đông Xuân 2018-2019
Căn cứ tình hình khí tượng, thủy văn; diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng, rầy nâu vào bẫy đèn; khung thời vụ xuống giống vụ Đông Xuân 2018-2019 tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 15/11/2018 đến ngày 31/12/2009, trong đó lịch xuống giống tập trung, đồng loạt và né rầy chia làm 02 đợt:

Đợt 1: từ ngày 15/11 đến ngày 25/11/2018 (nhằm ngày 09/10 âm lịch đến ngày 14/11 âm lịch năm 2018), xuống giống tập trung ở những vùng đã thu hoạch lúa Thu Đông sớm và vùng xả lũ.

Đợt 2: từ ngày 10/12 đến 20/12/2018 (nhằm ngày 4/11 âm lịch đến ngày 14/11 âm lịch năm 2018), xuống giống tập trung ở những vùng đã thu hoạch lúa Thu Đông đại trà.

Description: <a data-cke-saved-href=

Mô hình ruộng lúa bờ hoa. Ảnh : baoangiang.com.vn

 

Về cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 gồm 04-05 giống lúa chủ lực, 04-05 giống bổ sung và vài giống triển vọng mới, cơ cấu một giống không quá 20%. Phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao, giống lúa có gạo phẩm cấp thấp như IR50404, trồng giới hạn trong tỷ lệ không quá 15-20%.

Nhóm giống lúa chủ lực: Nhóm giống cao sản chất lượng cao (OM 5451, OM 4900, OM 6976, OM 7347, OM 4218, OM6073, OM6162, Lộc Trời 3…); Nhóm giống lúa thơm và lúa nếp (Nàng hoa 9, Nếp CK92, Đài Thơm 8…); Giống bổ sung(Jasmine, OM2517, OM2514…).

Nhóm giống lúa có triển vọng để có thể thay thế các giống lúa không còn phù hợp trong sản xuất tại địa phương (Lộc Trời 7, OM9577, OM9605…). Nhóm giống lúa Japonica (Hana, Kinu, Akita, Koshihikari, DS1…) đề nghị không sản xuất tràn lang khi không có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, khi sản xuất phải phù hợp với quy định và gắn với quy hoạch của từng địa phương.

Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo tăng cường công tác vận động nông dân xuống giống tập trung, đồng loạt né rầy phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Kiên quyết trong việc chỉ đạo xuống giống theo khung thời vụ quy định và theo thông báo xuống giống né rầy; cân đối lượng phân bón đối với các tiểu vùng ngập lũ do năm 2018 lũ tương đối lớn, lượng phù sa bồi đắp nhiều hơn vụ Đông Xuân 2017-2018. Xác định cơ cấu giống cho từng tiểu vùng theo hướng tăng cường gieo sạ các nhóm giống lúa chất lượng có khả năng xuất khẩu, hạn chế gieo sạ các giống lúa kém chất lượng.

Khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp –IPM; ba giảm, ba tăng; một phải, năm giảm (chú ý lượng giống gieo sạ từ 80-100 kg/ha), trong đó chú trọng áp dụng tốt giải pháp tưới nước tiết kiệm để giảm lượng nước bơm tưới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh thái – trồng hoa trên bờ ruộng để dẫn dụ thiên địch nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu trong giai đoạn 40 ngày đầu sau sạ… tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc theo 4 đúng.

Các cơ quan truyền thông của địa phương kịp thời thông báo về tình hình diễn biến dịch hại, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và của địa phương, các biện pháp phòng chống dịch hại để mọi người dân biết và chủ động tích cực thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo cung ứng tốt nhất nhu cầu, chất lượng cho người dân./.

TTH