Your Website Title
Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh
Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng và Nhà nước, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh vẫn còn cao, tình trạng tử vong mẹ, tử vong sơ sinh liên quan đến tai biến sản khoa vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở y tế, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 3688/CT-UBND về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với ban ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đọan 2017-2020, trong đó ưu tiên thực hiện giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thiết lập, vận hành “Đường dây nóng về xử trí cấp cứu tai biến sản khoa”; tăng cường phối kết hợp, hỗ trợ, hội chuẩn liên chuyên khoa khi có “báo động đỏ” của hệ thống sản khoa như: sản, nhi, hồi sức cấp cứu, gây mê, huyết học truyền máu, tim mạch, nội tiết...; củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa và nhi khoa tại địa phương, rà soát và nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện của các cơ sở khám, chữa bệnh sản khoa, nhi khoa tuyến tỉnh; những cơ sở không đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết theo quy định phải được kịp thời củng cố, tăng cường hoặc tạm thời không triển khai công tác đỡ đẻ. Quan tâm đầu tư cho các bệnh viện huyện ở xa trung tâm tỉnh để có thể thực hiện chăm sóc sản khoa thiết yếu toàn diện (mổ đẻ và truyền máu); ưu tiên cho các nội dung về xử trí cấp cứu tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.

- Củng cố, kiện toàn các đơn nguyên sơ sinh thuộc Khoa nhi đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện; thành lập đơn vị hồi sức sơ sinh thuộc Khoa sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, tư nhân trên địa bàn để chấn chỉnh việc thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và các quy định  liên quan; kiểm tra giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, điều kiện và năng lực thực tế về chăm sóc, cấp cứu sản khoa và sơ sinh.

- Chỉ đạo Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh làm đầu mối thiết lập mạng lưới chỉ đạo tuyến sản phụ khoa, nhi khoa; có giải pháp tăng cường nhân lực sản khoa, nhi khoa cho các tuyến; huy động nguồn lực, tập trung hỗ trợ cho tuyến huyện để giảm tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và sơ sinh; có kế hoạch đào tạo liên tục và tổ chức đào tạo năng lực thực hành chăm sóc trước sanh, phát hiện sớm thai kỳ có nguy cơ, cấp cứu sản khoa và hồi sức sơ sinh; phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh tăng cường giám sát hỗ trợ kỹ thuật, trong đó ưu tiên hướng dẫn việc chăm sóc, theo dõi, xử trí trong và ngay sau đẻ đến 24 giờ, đặc biệt xử trí cấp cứu chảy máu trong và ngay sau đẻ.

- Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh xây dựng tài liệu, kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và phòng chống các tai biến sản khoa; truyền thông giáo dục y đức, nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, nhân viên ngành y tế nói chung và lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa nói riêng.

Sở Tài chính xem xét bố trí ngân sách hàng năm cho công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác cấp cứu, hồi sức sản khoa, sơ sinh tại các bệnh viện tuyến huyện.

Sở Nội vụ làm đầu mối xây dựng chính sách tuyển dụng, sử dụng lâu dài và ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  Rà soát, đề xuất bổ sung chính sách đãi ngộ nhằm thu hút cán bộ chuyên môn giỏi nói chung và chuyên ngành sản phụ khoa, nhi khoa nói riêng về công tác tại tuyến y tế cơ sở.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa và nhi khoa các tuyến công lập và ngoài công lập:  Thực hiện đúng quy trình khám thai, phát hiện sớm các nguy cơ, thai kỳ kèm bệnh lý và tai biến có thể xảy ra đối với sản phụ và thai nhi trong quá trình mang thai để xử trí hoặc chuyển tuyến phù hợp; theo dõi chặt chẽ quá trình chuyển dạ bằng biểu đồ chuyển dạ, đỡ đẻ đúng kỹ thuật; can thiệp thủ thuật, phẩu thuật đúng chỉ định. Thực hiện thường quy chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau khi đẻ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bảo đảm cấp cứu, chuyển tuyến kịp thời hoặc mời y tế tuyến trên xuống hỗ trợ tại chỗ trong các trường hợp cần thiết. Tăng cường sự phối hợp giữa chuyên khoa sản với chuyên khoa nhi và hồi sức cấp cứu trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt trong việc xử lý cấp cứu, hồi sức sơ sinh tại phòng sanh.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc, theo dõi sản phụ và trẻ sơ sinh ngày đầu và tuần đầu sau sanh, đặc biệt là theo dõi tích cực trong 6 giờ đầu nhằm phát hiện sớm những bất thường của cả mẹ và con để xử trí kịp thời. Bảo đảm cho trẻ sơ sinh được tiêm vitamin K1, tiêm vắc xin phòng viêm gan B và các loại vắc xin khác thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức trong các khoa phòng; đảm bảo chế độ trực đường dây nóng cũng như tuân thủ nghiêm quy chế bệnh viện, quy trình chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới theo địa bàn phân công.  Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành về cấp cứu, hồi sức sản khoa, sơ sinh cho cán bộ y tế chuyên ngành sản phụ khoa, nhi khoa của các tỉnh. Đối với những địa phương năng lực yếu kém, hay xảy ra tai biến sản khoa cần tổ chức tập huấn theo từng chuyên đề cụ thể; rà soát, yêu cầu đầu tư nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của công tác làm mẹ an toàn, cấp cứu, hồi sức sản khoa, sơ sinh; thực hiện tốt công tác thẩm định tử vong mẹ và tử vong sơ sinh.

Nguồn Chỉ thị 3688/CT-UBND của UBND tỉnh.

TTH(PVHTT)