Your Website Title
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo vận động 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
Tính đến 31/2/2018, tổng số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 98,41% so với số học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả này không đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Hiện còn gần 2%, tương đương khoảng 5.900 em học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế, làm ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc sức khoẻ cho các em, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các em học sinh, sinh viên, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong năm học 2019 - 2020, thực hiện đạt 100%. Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo quy định. Hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá công tác bảo hiểm y tế học sinh để làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng.

Sở Y tế chỉ đạo các Cơ sở khám chữa bệnh tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khám chữa bệnh và quản lý bảo hiểm y tế. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp các tổ chức có liên quan tại địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh về chính sách, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo củng cố và phát triển y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học; thực hiện tốt công tác khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên đầu cấp.

Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh 3 công tác tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm y tế đối với phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm phát triển đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chính quyền các xã, phường, thị trấn, các trường học trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh, sinh viên hiểu rõ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Cung cấp kịp thời các ấn phẩm tuyên truyền, xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện, phát động thi đua, khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác vận động; thực hiện tốt công tác thu và phát hành thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế.

Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ 30% kinh phí đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế cho các em theo quy định. Tỉnh Đoàn An Giang có biện pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, học sinh, sinh viên tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế, vận động tương trợ trong thanh niên học sinh, sinh viên như mua thẻ bảo hiểm y tế tặng bạn nghèo v.v.. tạo thành phong trào sôi nổi, thiết thực góp phần bảo vệ sức khoẻ thế hệ trẻ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; tập trung công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thực hiện lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá và triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, qua đó tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách bảo hiểm y tế, đề ra cơ chế, giải pháp thực hiện; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương.

Nguồn Công văn số: 757/UBND-KGVX

TTH