Your Website Title
Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp tháng 10/2019
Sáng ngày 23/10/2019, Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp tháng 10/2019 tại xã An Hảo. Dự và chủ trì hội nghị có ông Phan Văn Liền - Trưởng phòng Tư pháp, đại diện Công an huyện, Viện kiểm sát, tòa án, thi hành án và đội ngũ công chức tư pháp trên địa bàn huyện.

Responsive image

       Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các Đại biểu thảo luận, trình bày những cách làm mới, sáng tạo và phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp, đặc biệt là trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; phổ biến, giáo dục pháp luật. Các công chức chuyên môn của Phòng đã trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, giúp các xã, thị trấn thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã dành một phần chương trình để tổ chức buổi giao lưu tìm hiểu pháp luật giữa các công chức Tư pháp – Hộ tịch ở các xã, thị trấn và đội ngũ tuyên truyền viên ở ấp.

Responsive image

Kết luận hội nghị, ông Phan Văn Liền – Trưởng Phòng Tư pháp đã ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác tư pháp đạt được của xã An Hảo trong tháng 10/2019. Bên cạnh, đồng chí cũng đã giải trình các ý kiến của đại biểu và  yêu cầu toàn thể công chức tư pháp trong toàn huyện thực hiện việc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật như: Tủ sách pháp luật, Ngày pháp luật, trợ giúp pháp lý. Sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiếm tra đóng góp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp theo Kế hoạch của ngành Tư pháp huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của huyện trong năm 2019./.

Sao Ly (An Hảo)