Your Website Title
Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục năm 2017 ở thị trấn Nhà Bàng
Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện do ông Nguyễn Quốc Khanh – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 tại thị trấn Nhà Bàng.

Description: C:\Users\PHAN_HUU\Downloads\IMG_20171211_081338.jpg

          Đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện phổ cập, xóa mù chữ theo Nghị định 20 của Chính phủ và Thông tư  số 07 về việc quy định điều kiện đảm bảo nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập xóa mù chữ, hồ sơ ban chỉ đạo phổ cập số 01, 02, 03, 04; kiểm tra công tác cập nhật số liệu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp, kiểm tra thực tế hộ gia đình…

          Qua đó, đoàn đã công nhận thị trấn Nhà Bàng đạt chuẩn về xóa mù chữ ở mức độ I, đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, giáo dục tiểu học mức III, tỷ lệ 91,55%, THCS mức I, tỷ lệ 84,35%./.

         

                                                                                                                     Tin: Ngọc Thư  - Ảnh: Thanh Phong (TT Nhà Bàng)