Your Website Title
Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, báo chí và truyền thông năm 2018
Sáng ngày 26/7/2018, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, báo chí và truyền thông năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Tại điểm cầu huyện Tịnh Biên có đồng chí Trình Lam Sinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn.

Description: C:\Users\Tuyen\Desktop\1.jpg

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018 được tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người đứng đầu các cơ quan hành chính, nhà nước các cấp; lãnh đạo các cơ quan Đảng, đoàn thể; cán bộ giúp việc cho người phát ngôn; cán bộ được phân công phụ trách truyền thông, thông tin đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện và Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, công tác truyền thông,  thông tin đối ngoại tại địa phương.

Trong một ngày, các đại biểu được nghe Ông Lê Văn Nghiêm, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trình bày các nội dung cơ bản của công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; tình hình thực hiện thời gian qua, những tồn tại và hạn chế, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phát ngôn, khi nào ra thông cáo báo chí (định kỳ, đột xuất…); Công tác truyền thông của cơ quan nhà nước; Kỹ năng truyền thông thời mạng xã hội; Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông; Hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ở địa phương; Vai trò trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong Luật tiếp cận thông tin…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị cán bộ, lãnh đạo các sở ngành và địa phương thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và người dân bằng nhiều phương thức phù hợp; các cấp, các ngành, mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về thông tin đối ngoại; qua đó nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đồng thời giúp quảng quá hình ảnh của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hội nhập quốc tế.

TTH