Your Website Title
CĐCS Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên hội nghị CBVC và đăng ký thực hiện chương trình 75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển
Ngày 31/3/2021, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2021 với dưới sự tham dự của ông Ngô Thế Trung – phó chủ tịch LĐLĐ huyện.

Responsive image

Trong năm 2020 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; sự phối hợp đồng bộ giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở Trung tâm cũng như sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, dân chủ của cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại Trung tâm và Trạm Y tế các xã, thị trấn nên đội ngủ cán bộ y tế huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Trong năm qua, hệ thống y tế dự phòng hoạt động hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia-Dân số được duy trì đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch. Công tác khám, chữa bệnh được đảm bảo, triển khai nhiều kỹ thuật mới trong khám và điều trị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ được chú trọng. Phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế ngày càng được đổi mới… đã góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân tại địa phương.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động của đơn vị và công tác Công đoàn; đóng góp ý kiến vào dự thảo các Quy chế được trình bày tại Hội nghị, đồng thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chung của đơn vị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác và nâng cao hơn nữa đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động trong năm 2021. 
Hội nghĩ cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, tiến hành ký kết và đăng ký thực hiện 15 sáng kiến kinh nghiệm theo chương trình “75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do LĐLĐ tỉnh phát động.
Phát biểu tại Hội nghị,  đồng chí Nguyễn Văn Cứng, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: Trong thời gian tới, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được năm 2020, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 đã đề ra; thực hiện tốt Quy chế dân chủ và các Quy chế khác tại đơn vị; đoàn kết, đồng thuận trong tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)