Your Website Title
Trường Tiểu học B Chi Lăng đạt chuẩn quốc gia
Ngày 28/12/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định số 3344/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, công nhận Trường Tiểu học B Chi Lăng, huyện Tịnh Biên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.

Responsive image

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hiệu trưởng Trường Tiểu học B Chi Lăng, huyện Tịnh Biên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm duy trì các chuẩn theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

 

Được biết, Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là trường đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện phù hợp với mục tiêu giáo dục tiểu học. Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đạt 5 tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư các nguồn lực cho giáo dục tiểu học, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tạo điều kiện đảm bảo cho trường tiểu học không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

TTH