Your Website Title
Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật huyện Tịnh Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 31/12, tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao (VH-TT) huyện Tịnh Biên, Hội Văn học Nghệ thuật huyện tốt chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự, có đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể huyện.

Responsive image

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội VHNT huyện Tịnh Biên đã thực hiện tốt Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” và bám sát chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh AG. Từ đó, hoạt động hội có nhiều khởi sắc. Hội luôn só sự sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động có chất lượng, hiệu quả ở 6 phân hội; tích cực xây dựng mối quan hệ xã hội và tranh thủ sự ủng hộ của ban, ngành, đoàn thể, anh, em văn nghệ sỹ để sáng tác, quảng bá tác phẩm theo đúng đường lối của Đảng, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, Hội VHNT huyện đã kết nạp 35 hội viên, nâng tổng số có 62 hội viên. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: Tổ chức 5 đêm nguyên tiêu, sáng tác hơn 300 tác phẩm về thành tựu phát triển KT- VH-XH-ANQP…phục vụ những sự kiện lớn của địa phương; tổ chức 15 cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật, 7 trại sáng tác, mở 03 lớp đờn ca tài tử …Qua đó, có nhiều tác phẩm đạt giải toàn quốc và cấp tỉnh. 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội VHNT huyện Tịnh Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác sáng tác, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sỹ phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo để có những tác phẩm có chất lượng; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ  tiếp cận nhiều với thực tế để sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng, đạo đức, nghệ thuật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới…

Responsive image

Đại hội đã bầu 08 vị vào Ban Chấp hành khóa mới. Ông Nguyễn Văn Xưa – Giám đốc Trung tâm VH-TT được tín nhiệm Chủ tịch Hội VHNT huyện Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.
Dịp này, Tỉnh hội và UBND huyện khen thưởng cho 02 tập thể và 13 cá nhân “Có nhiều đóng góp trong công tác Hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Tin Thu Nga- Ảnh Nguyễn Hảo