Your Website Title
Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh An Giang
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh An Giang;

Theo Đề án, mục tiêu là nhằm thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tổ chức và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh trong việc xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến trên Internet, tạo một môi trường học tập phong phú và linh hoạt về nội dung, dễ tiếp cận và tiện lợi, tiết kiệm và hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cho toàn thể CBCCVC của tỉnh.

Responsive image

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao các kiến thức cơ bản, cần thiết trong công tác chuyên môn cho CBCCVC trong các cơ quan nhà nước, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả khả năng làm việc. Nâng cao nhận thức về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong học tập và làm việc của CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tạo thói quen làm việc trên môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử.
Lợi ích của đào tạo trực tuyến (E-learning) sẽ đào tạo mọi lúc mọi nơi, truyền đạt kiến thức theo yêu cầu, thông tin đáp ứng nhanh chóng. Học viên có thể truy cập các khoá học bất kỳ nơi đâu như văn phòng làm việc, tại nhà, tại những điểm Internet công cộng, 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. Học tập bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Giúp giảm khoảng 60% chi phí bao gồm chi phí đi lại và chi phí tổ chức địa điểm. Học viên chỉ tốn chi phí trong việc đăng kí khoá học và có thể đăng kí tất cả các khoá học mà họ cần. Giảm thời gian đào tạo từ 20-40% so với phương pháp giảng dạy truyền thống do rút giảm sự phân tán và thời gian đi lại.
Học viên có thể chọn lựa những khoá học có sự chỉ dẫn của giáo viên trực tuyến hoặc khoá học tự tương tác (Interactive Self-pace Course), tự điều chỉnh tốc độ học theo khả năng và có thể nâng cao kiến thức thông qua những thư viện trực tuyến. Nội dung truyền tải nhất quán. Các tổ chức có thể đồng thời cung cấp nhiều ngành học, khóa học cũng như cấp độ học khác nhau giúp học viên dễ dàng lựa chọn. E-learning dễ dàng tạo và cho phép học viên tham gia học, dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, và kết quả học tập của học viên. Với khả năng tạo những bài đánh giá, người quản lí dễ dàng biết được ai đã tham gia học, khi nào họ hoàn tất khoá học, làm thế nào họ thực hiện và mức độ phát triển của họ.
Tổng kinh phí dự kiến là trên 2 tỷ đồng; thực hiện trong năm 2020; Sở Nội vụ tỉnh An Giang được giao thực hiện Đề án, tổ chức triển khai và vận hành hệ thống đào tạo trực tuyến.

TTH