Your Website Title
Tịnh Biên sơ kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 06 tháng đầu năm 2019
Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Responsive image

06 tháng đầu năm 2019, công tác DS-KHHGĐ ở huyện Tịnh Biên đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác DS-KHHGĐ ở 14 xã, thị trấn đi vào hoạt động hiệu quả, luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại; tổ chức nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính, không sinh con thứ 3; triển khai Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên năm 2019”, “Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản khu vực thành thị và nông thôn phát triển năm 2019”, tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số.v.v… Trong 06 tháng đầu năm, có 719 trẻ ra đời, số trẻ là con thứ 03 đạt 9,32%, tăng 0,16%. Thực hiện chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ, số người áp dụng các biện pháp trách thai hiện đại đạt 72,65%, trong đó có 05 cas đình sản.  

Nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tịnh Biên tiếp tục thực hiện Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản; tiếp tục thực hiện Nghị định số 39 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số cho 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

                             Tin: Thu Nga - Ảnh: Nguyễn Hảo ( Tịnh Biên)