Your Website Title
Xã Núi Voi họp mặt biểu dương gia đình học tập giai đoạn 2013 - 2018
Vừa qua, Hội Khuyến học xã Núi Voi tổ chức họp mặt biểu dương gia đình học tập giai đoạn 2013 - 2018. Đến dự, có ông Tạ Văn Nô - Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện, lãnh đạo địa phương và 30 gia đình tiêu biểu trong học tập trên địa bàn xã.

Responsive image

Hiện nay, trên địa bàn xã Núi Voi có 07 chi hội khuyến học. Trong đó, có 03 chi hội ấp và 03 chi hội trường, 01 chi hội chùa Mỹ Á và  04 ban khuyến học… Các chi hội, dòng họ đã tập hợp được nhiều thành viên nhiệt huyết với công tác khuyến học, khuyến tài, được nhân dân và các mạnh thường quân đồng tình hưởng ứng, giúp đở, động viên, cổ vũ tinh thần hiếu học cho các em học sinh. Trong 05 năm qua, Hội đã vận động quỹ khuyến học, khuyến tài được gần 700 triệu đồng, hỗ trợ tiếp bước đến trường 578 học sinh, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em vượt qua khó, phấn đấu trong học tập. Hiện toàn xã có 39 tổ nhân dân khuyến học, với 876 thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Văn Mãi – Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã đánh giá cao những kết quả mà Hội khuyến học xã đã đạt được trong 05 năm qua. Đồng thời, chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đó là: Tiếp tục xây dựng mô hình “gia đình học tập - đơn vị học tập - dòng họ học tập - xã hội học tập”, tất cả mọi người đều chăm lo học tập; tập trung đẩy mạnh xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức phong phú, tạo điều kiện cho xã hội phát triển, khơi dậy việc kêu gọi, đóng góp quỹ khuyến học, chăm lo cho học sinh nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương.

Responsive image

Dịp này, ủy ban nhân dân xã Núi Voi đã biểu dương, khen thưởng cho 03 gia đình học tập tiêu biểu có thành tích “Tham gia phong trào xây dựng gia đình học tập tại địa phương”./.

Phan Loan  (Núi Voi)