Your Website Title
Tịnh Biên tiếp tục phát động phong trào "Nuôi heo đất khuyến học trong các cơ sở giáo dục"
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên vừa yêu cầu các trường Tiểu học,Trung học cơ sở tiếp tục phát động phong trào "Nuôi heo đất khuyến học trong các cơ sở giáo dục”, theo Kế hoạch phối hợp số 19 giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Đoàn Thanh niên và Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên về việc triển khai phong trào “Nuôi heo đất khuyến học trong các cơ sở giáo dục” giai đoạn 2017 - 2021

Qua đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của phong trào "Nuôi heo đất khuyến học trong các cơ sở giáo dục" trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh hiểu về lợi ích thiết thực, tính nhân văn sâu sắc của phong trào; Làm cho mọi người thấy rõ và làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong nhà trường, đẩy phong trào học tập đạt kết quả cao. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện phong trào "Nuôi heo đất khuyến học" là nội dung của chương trình hoạt động Đoàn - Đội trong nhà trường và chỉ tiêu thi đua trong hệ thống Đoàn - Đội hàng năm.

Bên cạnh đó, tiền tiết kiệm được từ  việc nuôi heo đất (từng đợt) được công khai trước tập thể, do tập thể lớp thảo luận và quyết định chi mua sắm, hỗ trợ hoặc tặng cho Quỹ Khuyến học của trường, địa phương, có sự giám sát, hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm lớp; Chi hội trưởng Khuyến học trường học thường xuyên giám sát phong trào "Nuôi heo đất khuyến học" tại đơn vị; Sơ, tổng kết, đánh giá kết quả nuôi heo đất công khai, minh bạch.

Thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo kết quả phong trào "Nuôi heo đất khuyến học trong các cơ sở giáo dục" về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện, Huyện đoàn vào sơ, tổng kết hàng năm. Đây là cơ sở đề xuất các bên phối hợp khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào "Nuôi heo đất khuyến học".

Qua thời gian phát động phong trào "Nuôi heo đất khuyến học trong các cơ sở giáo dục", các đơn vị trường học đã có nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả và hỗ trợ nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường, từng bước xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện./.

 

                                                                                           Hữu Ngọc (An Cư)