Your Website Title
Sơ kết mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự núi Cấm
Ngày 23-7, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Sơ kết mô hình Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Khu du lịch Núi Cấm (xã An Hảo) với sự tham dự của các lực lượng: Công an huyện Tịnh Biên, Khu du lịch Cáp treo Núi Cấm, Ban Quản tự chùa Phật Lớn, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm…

Responsive image

Sơ kết mô hình Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Khu du lịch Núi Cấm
Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2020, các lực lượng tham gia mô hình đã phối hợp thự hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu, ý nghĩa của mô hình đề ra. 
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Bá Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, yêu cầu các lực lượng tham gia mô hình tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại Khu du lịch Núi Cấm.

Hy Khang