Your Website Title
Khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên đạt tiêu chuẩn khóm Văn hóa 5 năm liền
Ban Chỉ đạo “Phong trào toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (PTTDĐKXDĐSVH) huyện Tịnh Biên do ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện, Phó Ban Chỉ đạo thường trực “PTTDĐKXDĐSVH” huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra, thẩm định khóm Văn hóa Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên.

Responsive image

Tại đây đoàn đã được nghe Ban vận động “PTTDĐKXDĐSVH” khóm báo cáo kết quả thực hiện tiêu chuẩn khóm văn hóa giai đoạn 2015 – 2019. Qua đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các địa bàn dân cư, trường học, Y tế trên địa bàn khóm và kiểm tra công tác lưu trữ các hồ sơ minh chứng liên quan đến 5 tiêu chuẩn như: về đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; cảnh quan môi trường sạch đẹp; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và  tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Responsive image

Qua một buổi làm việc đoàn kết luận khóm Xuân Hiệp đạt khóm văn hóa 5 năm liền (giai đoạn 2015 – 2019) với tổng số điểm 99 điểm. Tuy nhiên đoàn cũng yêu cầu Ban Khóm cần bổ sung một số văn bản còn thiếu; đề nghị quan tâm hơn công tác tạo cảnh quan môi trường ở các tuyến đường nông thôn; đẩy mạnh công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng chất các tiêu chuẩn đã đạt và hoàn thành tốt các tiêu chuẩn còn hạn chế, nhằm năng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)