Your Website Title
Xóa bỏ định kiến để thực hiện bình đẳng giới
Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua vào ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Mục tiêu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Khái niệm về bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện, cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Đồng thời, Luật bình đẳng giới cũng đã nêu rõ, định kiến giới là nhận thức, thái độ và cách đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ. Chính vì vậy, định kiến giới gây áp lực cho cả nam lẫn nữ, đặc biệt là phụ nữ. Vì vậy, để thực hiện bình đẳng giới, phải xóa bỏ định kiến giới, bởi vì, định kiến giới tạo ra những giới hạn mà họ không thể vượt qua và hình thành hố sâu ngăn cách giữa họ bằng sự khác biệt trong cách nhìn nhận, đánh giá, ứng xử, thậm chí cả hưởng thụ. Cho dù định kiến giới có thể hiện diện bằng nhiều gương mặt, màu sắc nhưng hệ chung của nó vẫn là sự phân biệt Nam- Nữ, theo đó là sự bất bình đẳng mà thua thiệt vẫn nghiên về phụ nữ.
Định kiến giới biểu hiện rõ từ những câu ca được lưu truyền từ đời này qua đời khác, chẳng hạn như “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”; “Trai ở trại, gái hàng cơm” hay “ Nhất Nam viết hữu, thập nữ viết vô”.v.v…
Không chỉ trong môi trường xã hội, mà định kiến giới còn mang gương mặt khác trong gia đình. Nó thể hiện ở cách cư xử mà đỉnh điểm là những hành vi bạo lực gia đình, ở sự phân công lao động, ở tư tưởng trọng nam, khinh nữ. Người chồng luôn tự cho mình có quyền hành cao nhất, chi phối mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là người vợ, họ luôn bảo thủ, xem thường vợ, không biết lắng nghe, luôn cho mình là đúng… nên người vợ thường không có tiếng nói trong gia đình, nếu có, cũng là “ lời nói gió bay”. Trong khi đó, mọi công việc trong gia đình và thấu hiểu con cái thường là người vợ quán xuyến, am tường. Việc phân công lao động cũng bị ảnh hưởng bởi định kiến giới, họ cho rằng: Đàn bà là rửa bát, quét nhà, nuôi con, nấu ăn… đó là những việc đàn ông không thể và không được động tay đến, bởi đàn ông cần làm những việc lớn lao hơn. Vì vậy, một lần nữa gánh nặng định kiến lại đè lên vai người phụ nữ.
Sự bất bình đẳng ngàn đời ấy dường như đến nay vẫn còn tồn tại và thậm chí còn nặng nề hơn, bởi người phụ nữ ngày nay, ngoài công việc nội trợ, họ còn phải lao động kiếm sống. Theo thông báo của Ủy ban Quốc gia vì sự Tiến bộ của Phụ nữ, thời gian lao động của nữ thường cao hơn nam giới 03 - 04 giờ/ngày. Khoảng thời gian vượt trội này là công việc nội trợ không tên và không được trả công, thậm chí còn bị ngược đãi, bạo hành. Sự phân chia bất hợp lý công việc nội trợ làm người phụ nữ trở nên mệt mỏi, thay đổi tính cách theo chiều hướng xấu, không đủ thời gian để chăm sóc bản thân, theo đuổi những sở thích và phát triển sự nghiệp của mình.
Nguyên nhân sâu xa là đất nước ta phôi thai từ một nước nông nghiệp lạc hậu, chịu ảnh hưởng tư tưởng phong kiến hàng ngàn năm, nên định kiến giới ở nước ta vẫn còn tồn tại “sâu bền cội rể”, khiến cho sự phân biệt, đối xử bất bình đẳng qua nhiều thế hệ. Sự bất bình đẳng này đã chi phối việc trao quyền cho phụ nữ, làm hạn chế vai trò của phụ nữ trong việc tham gia các hoạt động xã hội, mặt dù họ có nhiều tiềm năng.
Ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập, nhiều Bộ Luật được ban hành để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, từng bước thực hiện bình đẳng giới. Tuy nhiên, vấn đề này hiệu quả chưa cao, vẫn còn nhiều phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi, bạo hành. Vì vậy, để thực hiện bình đẳng giới thì phải xóa bỏ định kiến giới. Muốn làm được điều này, cần làm tốt công tác tuyên truyền và phát động nhiều phong trào thi đua đối với nam giới chia sẻ cùng nữ giới. Bên cạnh đó, từng cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp thực hiện tốt Luật bình đẳng giới và là một tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền, vận động người thân xóa bỏ định kiến giới để thực hiện sự bình đẳng giữa nam và nữ.
Ở một số nước phát triển, bên cạnh việc tôn vinh người phụ nữ, truyền thông còn cổ vũ rất nhiều về vai trò của người đàn ông trong gia đình. Ở nơi đó, người phụ nữ được yêu thương, tôn trọng và được thể hiện năng lực của mình.
Xóa bỏ định kiến giới, thực hiện bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong tiến trình thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”./.


Thu Nga